Polityka prywatności

1. Jest to dokument zawierający informacje dotyczące zasad zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach odwiedzających stronę AUTOGREEN.pl i przypisanej domenie: autogreen.pl, której Właścicielem jest 5POIMT Tomasz Kołodziejski NIP: 953-171-67-47.

2. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom strony AUTOGREEN.pl ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane „RODO”

4. Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników serwisów internetowych.

5. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach strony AUTOGREEN.pl mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. AUTOGREEN.pl nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

6. AUTOGREEN.pl ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 5 Rozporządzenia RODO.

7. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że:

  • po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie lub
  • jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych. 8. W ramach strony AUTOGREEN.pl jest zamieszczony konfigurator dla klientów, który umożliwia

    klientom korzystanie z naszych usług oraz formularz kontaktowy.

    9. AUTOGREEN.pl wymaga podania w konfiguratorze adresu e-mail. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby:

  • można było wysłać klientowi ofertę cenową zgodną z informacjami podanymi przez klienta w konfiguratorze,
  • nawiązać z klientem kontakt, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia, umówienia terminów itp.)

    10. AUTOGREEN.pl wymaga podania w formularzu kontaktowym adresu e-mail lub(i) numeru telefonu. Wypełnienie tych pól jest dobrowolne ale konieczne. Służą one do nawiązania kontaktu z klientem na jego życzenie.

11. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. Prawa dostępu do danych osobowych i biznesowych użytkowników strony zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników AUTOGREEN.pl zgodnie z Rozporządzeniem RODO.

13. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w AUTOGREEN.pl jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@autogreen.pl.